Historia Gniezna

 • TU POWSTAŁA POLSKA

 • TU ZNAJDUJE SIĘ MATKA WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW W POLSCE – ARCHIKATEDRA GNIEŹNIEŃSKA

 • MIASTO PRYMASÓW I ARCYBISKUPÓW

 • TU KORONOWANO  5 KRÓLÓW POLSKI

Gniezno –  pierwsza stolica Polski, pierwsza metropolia kościelna, miasto św. Wojciecha.

Już od I połowy X w. Gniezno stało się centralnym grodem plemiennego państwa Polan. Według legendarnego wywodu nazwa miasta pochodzi od polskiego słowa „gniazdo” oraz „gnieździć się” i związana jest z legendą powstania państwa polskiego.

Mieszko I – pierwszy historycznie poświadczony władca Polski, powołał do życia państwo o znacznym zasięgu terytorialnym i umocnił je politycznie poprzez akt chrztu w 966 r. Gniezno stało się stolicą młodego państwa, było ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym. Gród stał się jednocześnie ośrodkiem nowej wiary, która znajdowała zewnętrzny wyraz w monumentalnych budowlach.

Doniosłe wydarzenia miały miejsce w Gnieźnie również za panowania Bolesława Chrobrego: utworzenie arcybiskupstwa (999) i pierwsza królewska koronacja (1025). Gdy cesarz Otton III przybył do grobu św. Wojciecha w 1000 r. z tej okazji odbył się doniosły w skutkach zjazd polityczny.

Gród gnieźnieński był także świadkiem koronacji Mieszka II (1025), Bolesława Śmiałego (1076), Przemysła II (1295) i Wacława II Czeskiego (1300).

Miasto Gniezno zbudowano na siedmiu wzniesieniach podobnie jak Rzym. Wzgórze Lecha jest największym wzniesieniem w mieście, na którym wybudowano katedrę gnieźnieńską, dawny zamek książęcy wraz z kaplicą zamkową (obecnie znajduje się tam kościół św. Jerzego oraz zespół kolegiat, obecnie mieszkania kanoników, siedziby Muzeum Archidiecezjalnego oraz Archiwum Archidiecezjalnego

Pożar w 1819 r. zadecydował o nowym wizerunku miasta. Wytyczono rynek oraz kilka ulic wzdłuż dawnych miejskich obwarowań, na osi ul. Chrobrego wyeksponowano katedrę.

 Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. miasto stało się siedzibą władz powiatowych, a burmistrz otrzymał tytuł prezydenta. Przywrócono dawny herb miasta z ukoronowanym orłem. Gniezno było prężnym ośrodkiem oświatowym, kulturalnym i handlowym.

Gniezno dla Polaków jest niewątpliwie bardzo istotnym punktem w lekcji poznawania swojego kraju i jego historii. Miasto było świadkiem wielu ważnych wydarzeń, które wyniosły piastowskie ziemie do poziomu, z którym liczyć się musieli wszyscy jego sąsiedzi. To w tym miejscu powstało królestwo, którego mieszkańcy tak mocno zasłużyli się w dziejach Europy.

Ważne wydarzenia dla Polski odbywające się w Gnieźnie

 • Chrzest Polski w 966 r.
 • pielgrzymka Ottona III do grodu św. Wojciecha w 100 r.
 • koronacja 5 Królów Polski: Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Bolesława Śmiałego, Przemysła II, Wacława II
 • powstanie Arcybiskupstwa
 • rozpoczęcie Powstania Wielkopolskiego w 1918 r. – decyzję i wymarsz wojsk nastąpił spod budynku przy ul. Chrobrego 3, dzisiejszy Hotel Pietrak
 • dwukrotna pielgrzymka Papieża Jana Pawła II w 1979 i 1997 r.,
 • Zjazd Milenijny w 2000 r. z udziałem premierów Polski, Niemiec, Czech i Słowacji.
Adres hotelu
Hotel Pietrak Gniezno
ul. Chrobrego 3
62-200 Gniezno
Kontakt